Natuur

De collectie laat zien aan de hand van welk type gesteenten op de Mid-Oceanische Rug resultaten van modern geologisch onderzoek worden geboekt, te weten vulkanisme, platentektoniek, paleomagnetisme.

Resten tropisch Nederland: plantfossielen in de vorm van bladafdrukken, versteende stammetjes en wortelstokken.

Door haar omvang en diversiteit neemt deze collectie een binnen de Collectie Nederland een bijzondere plek in.

Fossielen uit het Maastrichtien van Marokko, waaronder een krokodil en een haai en kaakdelen van een Mosasaurus.

De beweging van het landijs in de voorlaatste ijstijd (het Saalien) in beeld gebracht.

Archeopteryx en zijn tijdgenoten.

De collectie illustreert de botanische verscheidenheid Den Haag rond 1950.

Fossielen van dieren die in het koudste gedeelte van het Pleistoceen geleefd hebben, zoals mammoet, wisent en holenbeer.

De fossielen van Bundenbach stammen uit het Onder-Devoon, 409 tot 386 miljoen jaar geleden. Deze collectie is een mooi voorbeeld van het leven in zee uit die tijd.

Een collectie met daarin zeldzame soorten, zoals gorilla, chimpansee, ottercivetkat, Borneogoudkat en doeklangoer.

Pagina's

De resultaten verfijnen

Deelcollectie