Nieuws

Terug naar het overzicht

Kleurrijke Vredesvlaggen in het Museon Peace Cafe

AfbeeldingPeace Cafe in het Museon

Op 25 september, tijdens het Just Peace festival, wordt het nieuwe Peace Cafe geopend. In het cafe hebben de kleurrijke vlaggen van het Flags of Peace project een permanente plek gekregen. Door de creatieve grafische ontwerpen heeft het Museon cafe een moderne uitstraling gekregen, een vredige ontmoetingsplek in de internationale stad van vrede en recht.

Door de geschiedenis heen zijn er meerdere pogingen gedaan om een vredesvlag te ontwerpen. Er is een universele verzameling van symbolen die we verbinden met vrede, maar geen enkele vredesvlag heeft de volledige internationale erkenning.
Wat bepaalt vrede? Hoe kan vrede worden gesymboliseerd? Wat willen we bereiken met een vredesvlag? Via het project Flags of Peace is ontwerpbureau Trapped in Suburbia op zoek gegaan naar een antwoord op deze vragen. Het project heeft als doel om uit elk land ter wereld een vlag te verzamelen. Door de bijdragen, zowel van gevestigde als van jonge, getalenteerde ontwerpers, ontstaat er een visuele dialoog rond vrede en zijn symboliek. Samen vertegenwoordigen de vlaggen een scala aan ideeën over vrede, omdat iedere vlag een standpunt inneemt over deze thematiek. Flags of Peace is werk in uitvoering; nog steeds komen er nieuwe vlaggen bij.
Volg het project op flagsofpeace.com
 

Peace Cafe

Foto links Peace Cafe in het Museon
---
Flags of Peace project met een aantal voorbeelden

Flags of Peace project met een aantal voorbeelden