Press release

Museon komt in actie voor de wilde bij

Afbeelding: tweekleurige zandbij (Foto: Dick Belgers)

Vanaf 18 april is in het Museon in Den Haag de tentoonstelling ‘Nederland Zoemt’ te zien. Elf samenwerkende musea komen in actie voor de wilde bij om te stimuleren dat er meer voedsel- en nestgelegenheden komen. Het gaat namelijk niet zo goed met de bijen; hun aantal neemt snel af. De expositie toont het belang van de bijen voor de mens en de kwetsbare positie van deze insecten. ‘Nederland Zoemt’ is te zien tot/met 31 augustus 2018.

Help de bij
Van de ruim 350 soorten wilde bijen is de helft bedreigd. Het leefgebied van bijen verdwijnt onder andere door verstedelijking en grootschalige landbouw. Daarnaast worden er veel bestrijdingsmiddelen gebruikt die insecten doden die juist heel belangrijk zijn voor planten. Onze eetbare gewassen zijn zelfs voor tachtig procent afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Centraal in deze aansprekende tentoonstelling staat de vraag wat wij zelf kunnen doen om de wilde bij te helpen.

Samenwerking
Het Museon is één van de elf musea waar deze kleine tentoonstelling staat. De expositie is ontwikkeld door de SNNC, het samenwerkingsverband van natuurmusea in Nederland en is onderdeel van de landelijke campagne ‘Nederland Zoemt’. Op 21 en 22 april organiseert ‘Nederland Zoemt’ een Nationale Bijentelling, om de bijen beter in kaart te brengen. Voor meer informatie: www.nederlandzoemt.nl

De deelnemende musea hebben bijgedragen aan de inhoud van de tentoonstelling en het educatief materiaal dat voor familiepubliek beschikbaar is.

Met dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Mondriaanfonds die deze tentoonstelling mogelijk maakten.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. De centrale tentoonstelling ‘One PLanet’ is gebaseerd op de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die mensen inspireren bij te dragen aan een veilige en duurzame wereld voor de toekomst. ‘Nederland Zoemt’ sluit aan bij doel 15, ‘Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit’.

Foto links tweekleurige zandbij (Foto: Dick Belgers)