Museumles primair onderwijs

Terug naar het overzicht

Kind in oorlog

Afbeeldingin de zaal Kind in oorlog

Over kinderen in oorlogstijd, vroeger en nu, aan de hand van persoonlijke verhalen

De meeste leerlingen kennen in grote lijnen het verloop van de Tweede Wereldoorlog. In deze les gaan we juist in op de vraag: wat hebben kinderen meegemaakt? Wat betekende het als je ouders kozen voor het verzet, of juist voor de NSB, of als je Joods, Roma of Sinti was?

Na een inleiding verdiepen de leerlingen zich individueel in het oorlogsverhaal van één van de kinderen. Zo komen de leerlingen van alles te weten over thema’s zoals verdriet, gevaar, geheim, geloof, school en bevrijding.
Als afsluiting kijken we naar het heden. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de ervaringen van kinderen in de Tweede Wereldoorlog en in de oorlogen van nu?

Deze les reserveren

Deze les is ook aan te vragen via Cultuurschakel.

Foto links in de zaal Kind in oorlog
Vakgebied
geschiedenis
Lesdoel

Leerlingen laten nadenken over de invloed die oorlog, waar ook ter wereld, heeft op het dagelijks leven van kinderen.

Kerndoel 37

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving.
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 38

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving
De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Kerndoel 52

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Tijd
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdsvakken: jagers en boeren, Romeinen en wereldoorlogen.