Museumles primair onderwijs

Terug naar het overzicht

Kleuren uit de natuur

AfbeeldingGeelvleugelara. Collectie Museon

Instinctief weten we wat kleuren betekenen, hoe komt dat?

Waarom hebben boswachters een groene jas aan en wegwerkers juist niet? En waarom zijn veel verkeersborden rood met wit? De natuur zit vol met slimme trucjes om te kunnen overleven. En veel kleuren in de natuur hebben een betekenis; om af te schrikken, op te vallen of juist niet op te vallen. In de mensenwereld maken we graag gebruik van diezelfde kleurbetekenis.

Aan de hand van opgezette dieren denken de leerlingen na over kleuren in de natuur. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes met verschillende soorten opdrachten met foto’s, experimentjes en opgezette dieren dieper in op het gebruik van kleur door mensen.

Deze les reserveren

Foto links Geelvleugelara. Collectie Museon
Vakgebied
biologie
Lesdoel

De leerlingen krijgen meer inzicht in de functies die kleuren hebben in het dierenrijk en hoe mensen daar ook gebruik van maken.
 

Kerndoel 40

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende dieren en planten onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek.
De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.