Museumles primair onderwijs

Terug naar het overzicht

Poep!

AfbeeldingShit happens

Drollen van mens en dier

Iedereen poept. Grote of kleine drollen, hard of zacht. Maar waarom poepen mensen en dieren eigenlijk? Waarom ziet het er bij elk dier anders uit? En wat heeft je eten te maken met hoe je poept?

Tijdens de les gaan de leerlingen aan de slag met het bestuderen van verschillende soorten poep van mens en dier. Gebaseerd op het dieet van een dier ontwerpen en maken ze met klei zelf een drol. Aan het eind van de les weten de leerlingen meer over het verband tussen wat je eet, hoe je poep er uitziet en over de drollen van verschillende dieren.

Deze les reserveren

Deze les is ook te boeken als onderdeel van het Wetenschap- & technologiemenu.

Foto links Shit happens
Vakgebied
biologie
Locatie
Poolzaal
Lesdoel

De leerlingen leren het verband tussen voeding en poep kennen door zelf ontwerpcriteria te bedenken en aan de hand daarvan een soort poep te maken.

Kerndoel 34

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving.
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen. 

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek.
De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.