Museumles primair onderwijs

Terug naar het overzicht

Spoorzoeken

AfbeeldingPootafdruk van een das

Los het mysterie van de vermiste vrouw op door een sporenonderzoek

We staan voor een mysterie: er is een mevrouw vermist! Gelukkig zijn er veel sporen gevonden. Willen de leerlingen als detectives helpen het probleem op te lossen? Wat is een spoor? Hebben sporen een functie? Dieren laten veel sporen na: pootafdrukken, veren, haren, ontlasting, haarballen, braakballen, krab- en geursporen. Laten mensen ook sporen achter? En zo ja, welke?

In een korte cursus spoorzoeken komen verschillende soorten sporen aan bod. De leerlingen ontdekken onder andere hoe een detective deze sporen onderzoekt om een misdrijf op te lossen. Tot slot gaan de leerlingen zelfstandig met echt collectiemateriaal aan de slag om het mysterie op te lossen.

Deze les reserveren

Foto links Pootafdruk van een das
Vakgebied
biologie
Lesdoel

Door middel van sporenmateriaal krijgen de leerlingen inzicht in welke sporen er door mens en dier worden achtergelaten en welke conclusies je daaraan kunt verbinden.

Kerndoel 40

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende dieren en planten onderscheiden en benoemen, en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 41

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Natuur en techniek.
De leerlingen leren over de bouw van dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.