Press release

Scholieren wandelen voor schoon drinkwater in Kenia, Oeganda en Tanzania vanaf het Museon

Afbeelding: Wandelen voor water

 

Op 21 maart wandelen 10.000 basisschoolleerlingen 6 kilometer met 6 liter water op hun rug om geld in te zamelen voor schoon drinkwater. Ze doen dit in het kader van Wandelen voor Water. Het geld dat hiermee wordt opgehaald is bestemd voor projecten van Simavi. In Den Haag doen dit jaar ruim 230 leerlingen mee. De loop start voor de 10de keer vanaf het Museon. Ter gelegenheid van dit jubileum krijgen de kinderen een speciale medaille aan de finish!
“De afgelopen jaren hebben we dankzij Wandelen voor Water tienduizenden mensen kunnen helpen aan schoon drinkwater, veilige toiletten en kennis over goede hygiëne. Dat aantal is immens. Echter, nog steeds sterven wereldwijd bijna elke dag 2.000 kinderen als gevolg van vervuild drinkwater. Dankzij de inzet van Nederlandse scholieren dringen we dit aantal terug. ” legt Sandra van der Willigen, van Simavi uit.

Gebrek aan schoon drinkwater
Voor kinderen in ontwikkelingslanden betekent waterschaarste vaak dat ze uren moeten lopen om een paar liter vervuild drinkwater te halen, iedere dag. Hierdoor kunnen ze minder vaak naar school en missen ze belangrijke lessen. Daarnaast verspreiden ziektes, zoals diarree, zich snel zonder toegang tot basisvoorzieningen als toiletten, schoon drinkwater en hygiëne. Om schoon drinkwater ook voor hen toegankelijk te maken, halen de Nederlandse kinderen geld op met de sponsorloop Wandelen voor water.
Goed nieuws: het bedrag dat zij hiermee ophalen, wordt dit jaar door Aqua for All met 80% verhoogd! Met de opbrengst van Wandelen voor Water dringt Simavi het aantal door vervuild water veroorzaakte ziektes terug onder schoolkinderen in Kenia, Oeganda en Tanzania.

Om te zorgen dat we deze projecten kunnen uitvoeren, lopen op woensdag 21 maart daarom 230 kinderen van 4 scholen uit Den Haag mee tijdens Wandelen voor Water. Hiermee helpen zij hun leeftijdsgenootjes in gemeenschappen in Kenia, Oeganda en Tanzania aan een gezonde basis en een betere toekomst. Meer informatie hierover vindt u op www.simavi.nl/wandelenvoorwater
De 4 deelnemende scholen zijn de Het Lichtbaken, Het Startpunt, BS Benoordenhout en de Algemene Hindoe BS. De wandeling start om 9 uur bij het Museon in Den Haag en zal eindigen bij de watertoren van Dunea in Scheveningen. Deze wandeling wordt georganiseerd i.s.m. het Museon en drinkwaterbedrijf en natuurbeheer Dunea.

Kennisoverdracht en sponsorloop
Naast het inzamelen van sponsorgeld bestaat het programma van Wandelen voor Water ook uit kennisoverdracht. Nederlandse schoolkinderen krijgen voorafgaand aan de sponsorloop gastlessen om hen een beter besef te geven over de situatie waarin veel van hun leeftijdsgenoten zich bevinden. Zo leren zij dat drinkwater en goede hygiëne belangrijke voorwaarden zijn voor een gezonde maatschappelijke basis.

Landelijk initiatief
Wandelen voor Water is een landelijk initiatief, georganiseerd door Aqua for All. Simavi verzorgt elk jaar een groot aantal sponsorlopen rond Wereld Waterdag, op 22 maart.
 

Noot voor de redactie:
De pers is welkom om aanwezig te zijn bij de kick-off.
Voor meer informatie en fotomateriaal kunt u contact opnemen met Klaartje Vest klaartje.vest@simavi.nl of 088 - 3131534. Kijk ook op: www.simavi.nl/wandelenvoorwater.

Simavi
Simavi is een non-profitorganisatie die duurzame ontwikkeling in Afrika en Azië realiseert. Dit doen zij door de gezondheid van mensen te verbeteren. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met de gemeenschap zelf en met strategische partners als lokale overheden, het bedrijfsleven, de private sector en maatschappelijk organisaties. Door te investeren in een gezonde basis - water, toiletten, hygiëne en geplande, gezonde zwangerschappen en bevallingen – wordt het verschil gemaakt. Voor meer informatie: www.simavi.nl.

Aqua for All
Wandelen voor Water is een landelijk initiatief, georganiseerd door Aqua for All. Simavi verzorgt elk jaar een groot aantal sponsorlopen rond Wereld Waterdag, op 22 maart.

Water in het Museon
Water, bron van leven is een interactieve tentoonstelling in Museon Den Haag, waarin het belang van schoon drinkwater en de problemen rond de verdeling ervan aandacht krijgen. Op interactieve wijze leert de bezoeker hoe water verdeeld kan worden tussen verschillende soorten gebruikers en welke consequenties dit heeft. Daarnaast komen onderwerpen als het effect van drinkwater op het menselijk lichaam, het belang van goede sanitaire voorzieningen en hygiëne aan de orde. Het Museon is voor deze tentoonstelling een samenwerking van meerdere jaren aangegaan met Dunea.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.

 

Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
tel. 070 - 33 81 338
info@museon.nl
 

 

Foto links Wandelen voor water
---
Wandelen voor water 2016

   Wandelen voor water 2016